Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

hydeaway
0057 dc04 430
Reposted fromunco unco viagod-of-mischief god-of-mischief
hydeaway
4163 661a 430
Reposted bylittlewhiteliestosiaamahsheedalmostloveremi296pragne-ataraksjihysterietrumienkasentymentalnaszyywithoutendmadamebutterflypoczekalniaduszanakareninawikszleweloffniezwyklaatramentovvaLuukkaisilraprzedmaranczowydyziakdreams96Rybciaaakaygatsbygdziejestolamadadream
hydeaway
touch me like you do...
hydeaway
3992 f29c
hydeaway
6377 d956 430
Reposted from21gramow 21gramow viamefir mefir
hydeaway
3877 efc5 430
Marai między papierami.
hydeaway
3681 0872 430
God, I need the day to have 48 hours...

June 27 2015

hydeaway
2167 7757 430
Reposted fromsiwa siwa viagoraca-czekolada goraca-czekolada
hydeaway
2339 fbb1 430
Reposted byyourjinxjanvajdaraylataavi666
4160 1e8c 430
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaromantycznosc romantycznosc
hydeaway
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 25 2015

hydeaway
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromadwen adwen viamefir mefir
hydeaway

June 23 2015

hydeaway
Ciało potrzebuje wielu różnych rodzajów pożywienia, by zachować zdrowie. A umysł potrzebuje wielu różnych idei, by zachować bystrość.
— Brandon Sanderson – Droga królów
Reposted fromnyaako nyaako viafalkaa falkaa
hydeaway
Człowiek to nie koło o jednym centrum, ale raczej elipsa o dwóch ogniskach. Jednym są fakty, drugim - idee. 
— Nędznicy, Wiktor Hugo
Reposted fromfatique fatique viafalkaa falkaa
hydeaway
9585 6334
Sometimes some people make me just...
Reposted byfilmowycafeinapaulkamolotovcupcakexforeveryoungxanielewskasahckisbackgod-of-mischiefpatolcjaSeventeenRedparkaboypannaReddbennytheastronautbemyloverplplbacchaiambabsimariaxawariakeriopudddinghestjaparenananikaraaaaddictedapudziesztycongrevesmutnyziemniaklexibansheinnaitakasamaDajanaaflawlesslymayrosesmerfetkacrispybonesballantineskfjotkathornatiorispaket-an-marsmenschen-vertragen-keinen-alkoholasiekxpbloodrainbowlonely-girlmartwoszwarkoczpomaranczowyzeszyt
hydeaway
9563 41ab
Reposted bydamiankosmastray-catstray-cat
hydeaway

Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.

— Mariusz Ziomecki, felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted fromindigestible indigestible
hydeaway
2838 da24 430
Reposted frombillboard billboard viamefir mefir
hydeaway
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl